Brave road novel

Amor Towles – De Lincoln Highway

door | feb 18, 2023 | Recensies

Wanneer de achttienjarige Emmett Watson na anderhalf jaar tuchthuis wordt ontslagen uit de strafinrichting, is zijn vader kort daarvoor overleden. Zijn achtjarige broertje Billy is ondertussen opgevangen door Sally, de jonge buurvrouw. Alhoewel vader Watson nazaat was van een rijke familie, heeft hij in twintig jaar boeren oogst na oogst zien mislukken. Er rusten zoveel schulden op hun farm, dat het bedrijf door de bank in beslag wordt genomen. Billy, een jonge wijsneus, komt op de proppen met kaarten die hun moeder hun heeft gestuurd nadat zij zonder enig voorteken het gezin een kleine tien jaar eerder heeft verlaten. Samen besluiten de jongens haar spoor te volgen, dat in San Francisco lijkt te zijn geëindigd: daar vindt op 4 juli de grootste vuurwerkshow van de VS plaats, het feest waar moeder ook in hun woonplaats Morgen, Nebraska, ieder jaar naar uitkeek.

Twee andere jongens uit het tuchthuis, Duchess en Wooley, zijn op ingenieuze wijze ontsnapt en meegelift met de auto die Emmett naar Morgen heeft gebracht. Wooley, een jongen met een geestelijke beperking, klampt zich vast aan de ondernemende en roekeloze Duchess. Ook hij is op zoek, om een aantal rekeningen te vereffenen en om zijn vader te vinden, een variétéartiest die zich naar alle waarschijnlijkheid in New York bevindt. Ten slotte wil hij afreizen naar Adirondack waar de puissant rijke familie van Wooley een landhuis bezit en waar – naar Wooleys zeggen – 150 duizend dollar op hem ligt te wachten. Duchess ‘leent’ Emmetts Studebaker, waarna de reis van de broertjes Watson naar het oosten loopt in plaats van naar het westen. Illegaal reizend via goederenwagons zetten zij de achtervolging in.

Onderweg beleven zowel Duchess en Wooley als Emmett en Billy al dan niet bewust allerlei avonturen. Van het vereffenen van openstaande rekeningen (Duchess) tot poging tot diefstal  en gevaar voor eigen leven (de Watsons). In New York worden de vier herenigd. Tegen wil en dank wordt Emmett meegesleurd in de dubieuze praktijken van Duchess. Zullen zij gevieren de erfenis van Wooley kunnen bemachtigen en zullen de Watsons uiteindelijk richting het westen reizen en hun moeder vinden?

Towles heeft een road novel geschreven van het meer brave soort. In die zin kan het niet tippen aan Jack Kerouacs On the road (1957). De karakters van de vier hoofdpersonen zijn tamelijk vlak en clichématig: de good guy en de scoundrel, de ignorant one en de wise guy. Regelmatig is de ontwikkeling van het verhaal voorspelbaar. Dat neemt niet weg dat De Lincoln Highway een ware pageturner is.