BLOG

Marcel Proust – De kant van Guermantes

Speelde deel 2 van Op zoek naar de verloren tijd zich voornamelijk af in de badplaats Balbec, deel 3 – De kant van Guermantes – is gesitueerd in Parijs. De familie is verhuisd en woont naast het particuliere hotel van hertog Basin en (de veel jongere) hertogin Oriane de...

Lees meer

Vladimir Volkof – Het Opritsjnik orkest

Alexander Psar wordt in Frankrijk geboren uit Witrussische ouders. Op zijn negentiende overlijdt vader (moeder Elena is al lang uit beeld), maar niet voordat Alexander hem heeft beloofd ooit naar ‘het vaderland’ terug te keren. Dit speelt zich af in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Tijdens de...

Lees meer

Sien Volders – Oogst

Op 1 januari 2007 is Roemenië toegetreden tot de Europese Unie. Veel Roemenen zagen uit naar dat moment, maar ook een aanzienlijk deel was bang voor de gevolgen. Niet onterecht, zoals later bleek. Met de EU vestigden supermarktketens zich in het land en werden de kleine lokale ondernemers uit de...

Lees meer

Hanya Yanagihara – To Paradise

To Paradise bestaat in feite uit drie boeken met verhalen die zich honderd jaar na elkaar afspelen. De persoonsnamen zijn in alle verhalen hetzelfde, wat zeker bij aanvang van het tweede boek – 1993 – tot verwarring kan leiden. Beschouw de protagonisten als ‘nieuwgeborenen’ wanneer een...

Lees meer